Huidige status
Niet ingeschreven
Prijs
Geen toegang
Begin
This module is currently closed

Belangrijk: Artikel 9. Intellectueel eigendom en gebruikersrecht

Het auteursrecht en eventuele andere intellectuele eigendomsrechten blijven berusten bij PUUR Tom. Alle door PUUR Tom geproduceerde en/of verstrekte stukken zoals audio-opnames van meditaties, video-opnames, online toegang tot trainingen en bestanden, schriftelijke opdrachten, rapporten en adviezen, zijn uitsluitend bestemd voor gebruik door de opdrachtgever en mogen niet zonder voorafgaande toestemming van PUUR Tom worden verveelvoudigd, verspreid, of door anderen ten uitvoer worden gebracht, tenzij uitdrukkelijk anders is overeengekomen.